Learning journey to Shenzhen, Guangzhou and Foshan